UEDU

certyfikowanie kompetencji pracowniczych

Cechy logiczne

Testy i egzaminy on-line, administracja danymi, moduły dodatkowe.
certyfikowane szkolenia

Cechy praktyczne

Prosta obsługa, instuicyjność, edytor materiałów dydaktycznych, wielojęzyczność, przenośność.
platforma edukacyjna

Cechy techniczne

Szybkość działania, bezpieczeństwo, aktualizacja danych i funkcje baz danych.
uniwersalna platforma edukacyjna

Dla kogo?

Firm HR, firm z działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz firm szkoleniowych.

Testy on-line

wewnetrzne testy wiedzy

Platforma blended-learningowe UEDU została zaprojektowana do interaktywnej współpracy człowieka z komputerem. Jednym z wymiarów takiej współpracy są liczne testy i ćwiczenia on-line. Testy i ćwiczenia językowe zostały podzielone na dwie kategorie: samooceniające, podające wynik lektorowi lub kursantowi od razu po skończeniu testu oraz interaktywne, polegające na przesłaniu odpowiedzi do lektora (nauczyciela, trenera), który sprawdza poprawność wypełnionych przez kursanta pól.

Pierwsza kategoria pozwala na błyskawiczną ocenę i jest niezastąpiona przy ocenie możliwości językowych większych grup osób. Ponadto testy można tak skonfigurować, aby wynik był wyświetlany na ekranie osobie zdającej. W takiej sytuacji może ona powrócić do testu i przeanalizować swoje błędy, ucząc się samodzielnie. Oceny wprowadzonych danych dokonuje tutaj komputer. Dobrze wyważony test może określić biegłość poruszania się w temacie z dużą dokładnością i na wielu płaszczyznach.

Druga kategoria jest stosowana chętniej podczas wypełniania ćwiczeń interaktywnych. Umożliwia ona słuchaczowi wpisanie dłuższych tekstów, których analizy dokonuje wykładowca. Może on również kontaktować się bezpośrednio z wybranym słuchaczem lub grupą słuchaczy, korzystając z funkcji chat lub konferencja. Oczywiście cechy obu grup testów można dowolnie łączyć, dostosowując narzędzia programistyczne do własnych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego stylu nauczania oraz zaawansowanych narzędzi programistycznych, system komputerowy jest w stanie analizować działania kursanta i wspomagać go na każdym etapie nauki. To zmienia całkowicie znany do tej pory system nauczania przy pomocy komputera.