Kontakt

Publikacja Naukowa Sp. zo.o.
Siedziba firmy: ul. Jana Szymczaka 5/24, 01-227 Warszawa
Siedziba projektu: ul. Marymoncka 32B lok. 3/U; 01-869 Warszawa
Tel./Fax +48 22 114 14 07
Email:poczta@publikacjanaukowa.pl

Lokalizacja